انجمن پرسش و پاسخ آموزگار

نسخه کامل: کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی در یک نگاه
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

رسانه آموزشی

تعداد صفحه

کاربرگ

فعالیت

عنوان درس

محتوای فصل

فصل

سرود

بازدید

علمی

اسلاید

فیلم

5

--

4

دوستی

درس 1

اول : دوستان ما

*

3

2

3

آداب دوستی

درس 2

3

--

2

تصمیم گیری چیست؟

درس3

دوم: تصمیم گیری

*

5

2

5

چگونه تصمیم بگیریم؟

درس 4

*

3

2

3

عوامل موثر در کشاورزی

درس 5

سوم: کشاورزی در ایران

*

*

7

3

10

محصولات کشاورزی،از تولید تا مصرف

درس 6

6

1

5

طلای سیاه

درس 7

چهارم:ایران و منابع انرژی

*

4

2

7

انرژی را بهتر مصرف کنیم

درس8

7

--

4

پیشرفت های علمی مسلمانان

درس9

فصل پنجم: شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسلام

5

1

5

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

درس 10

7

--

5

اصفهان؛نصف جهان

درس 11

فصل ششم: سفری به اصفهان

3

3

3

چرافرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟

درس 12

4

1

4

برنامه ی روزانه ی متعادل

درس 13

فصل هفتم: اوقات فراغت

6

1

10

گذراندن اوقات فراغت

درس 14

*

5

1

4

انواع لباس

درس 15

فصل هشتم: پوشاک ما

*

5

1

8

لباس،از تولید تا مصرف

درس 16

5

3

3

ویزگی های دریاهای ایران

درس 17

فصل نهم: دریاهای ایران

*

*

5

--

10

دریا،نعمت خداوندی

درس

18

6

1

5

همسایگان ما

درس 19

فصل دهم: ایران و همسایگان

*

4

1

2

مطالعه ی موردی

درس 20

5

1

3

استعمار چیست؟

درس 21

فصل یازدهم: ایستادگی در برابر بیگانگان

3

1

6

مبارزه ی مردم ایران با استعمار

درس 22

*

6

--

6

خرمشهردر چنگال دشمن

درس 23

فصل دوازدهم: آزادی خرمشهر

*

4

1

5

خرمشهر در دامان میهن

درس 24

لینک مرجع